Firepro Släckgranat Kit 

FirePro släckgranat är ett verktyg för första insatsperson (FIP) som gör att man kan påbörja räddningsinsatsen redan innan insatsstyrkan är på plats. På bara några få minuter kyler och släcker granaten elden med ca.100 grader per minut.

 

Granaten är i första hand framtagen som ett verktyg för första insatsperson för användning i slutna brinnande objekt. Inom några minuter kyler och släcker granaten brandhärden. Beroende på brandens storlek krävs olika omfattning av eftersläckning. Oftast räcker det dock med en mindre eftersläckning, vilket reducerar skadorna på egendom och minskar saneringsbehovet.

 

Ett modernt släckmedel är inte bara effektivt, det är även miljövänligt. FirePro har tillsammans med ”Greenlabel” en rad andra certifikat och är även testat av kompetenta forskare i Sverige. Aerosoler har förut omnämnts som orena, men FirPros unika kaliumkarbonat-aerosol är ett rent alternativ som tagit fram av många års forskning.

 

Man har även gjort en forskarrapport i Lund och låtit flera räddningstjänster utföra tester. Det är ett tydligt tecken på att FirePro ligger i framkant. Man uppfyller inte bara de krav som ställs på ett FIP-verktygs egenskaper, utan även dess hantering och säkerhet.

 

Produktblad

 

 

 

 

För mer information kontakta våra säljare

 

Torbjörn Herfors

+46 70 589 53 68

torbjorn.herforsx-fire.se

 

Richard Qvarfell

+46 70 589 53 67

richard.qvarfellx-fire.se

 

Ulf Bergh

+46 70 589 53 40

ulf.berghx-fire.se