X-Fog

X-Fog (A) miljösläckmedel kan blandas direkt i tank eller injiceras med injektor. Dessa produkter har fördelar med släckeffekt, återantändningsskydd, miljöaspekt och dess långa livslängd samt är flexibel i produktionslinjer.

 

X-Fog är en miljöanpassad vätska som har en mycket bra släckeffekt samt ett fantastiskt återantändningsskydd och är avsedd för lågtryck och förhöjt lågtryck samt högtrycksystem, men kan med fördel användas i sprinkler- och vattendimsystem.

X-Fog används med fördel till att:

  • Kyla brandgaser
  • Släcka brand
  • Ytkylning
  • Hindra återantändning
  • Impregnera vid sektoravskiljning (rädda närliggande byggnader)

Hur fungerar X-Fog (A) miljösläckmedel?

När X-Fog tränger in i fibrerna/cellerna ligger den passiv utan att påverka färg och form. När värmen passerar ca 250 grader blockerar X-Fog syret och elden slocknar.

 

Genom att dropparna blir mindre och ytspänningen på vattnet sänks tränger X- Fog ner i materialet och kan på så sätt kyla större ytor än vanliga vattendroppar.

 

När X-Fog träffar branden ser man en vit dimma och på så vis vet man att X-Fog har maximal effekt.

Produktblad

 

 

 

För mer information kontakta våra säljare

 

Torbjörn Herfors

+46 70 589 53 68

torbjorn.herforsx-fire.se

 

Richard Qvarfell

+46 70 589 53 67

richard.qvarfellx-fire.se

 

Ulf Bergh

+46 70 589 53 40

ulf.berghx-fire.se