Företaget

 

X-Fire AB startades 2011 och arbetar med produkter som har släckeffektivitet, återantändingskydd samt en stark miljöprofil.  Vi håller även i ett flertal kurser b.la. Alternativa släckmetoder, Brandsläckning i miljöhänseende, IR-kamera och scanning, Övertrycksventilation och Brandsäkerhet på arenor.

I vårt produktsortiment har vi brandskyddsutrustning, brandsläckare och släckmedel från FirePro, AFT, X-Fog och X-Foam.

Våra miljöanpassade släckmedel innehåller inte flourtensider utan kan mer jämställas med vanlig såpa eller schampo. Vårt släckmedel har sin bakgrund i träimpregnering så vi vet att vi inte får de negativa effekterna med mögelskador som andra har.

Under ”tester” kan ni läsa mer om skumvätskor, ta del av rapporter och se brandtester och filmer.

Richard Qvarfell

+46 70 589 53 67

richard.qvarfellx-fire.se

 

Torbjörn Herfors

+46 70 589 53 68

torbjorn.herforsx-fire.se

 

Ulf Bergh

+46 70 589 53 40

ulf.berghx-fire.se