Tester

 

Vetenskap om skumvätskor

 

I tidigare skumvätskor har det visat sig ha funnit något som kallas PFOS vilket gjorde att det har blivit skador på miljön och detta har uppmärksammats och sedermera blivit förbud på att användas sedan 2009.

Andra generationens skumvätskor efter 2009 har visat sig innehålla flourtensider och andra tensider som är skadliga för djurlivet i sjöar och vattendrag. Skummet i sig gör att det ihop med släckvattnet bildar toxiska föreningar som påverkar miljön negativt Ex släckvatten utan skum är lättare att ta upp och sanera.

 

Dessutom är de bioackumulerande så problemen kan växa om dessa produkter kommer i kontakt med naturen. Gå in på ww.balticsea.org och se filmen ”Andra vågen” av Folke Rydén.
Där visar den senaste informationen och kunskapen om hur vi människor påverkas negativt av de miljögifter som släpps ut än idag. Forskningen har varit i gång sedan 1975 och resultatet talar för sig självt.

 

Därför har vi på X-Fire tagit fram miljöanpassade släckmedel som inte innehåller flourtensider.

X-Fog

 

X-Fogs kylande effekt är påvisad på droppstorleken i en undersökning gjord av SP i skärsläckarprojektet.

Skärsläckarprojektets delrapport 18 månader [spay_characterization_of_the_cutting_extinguisher_2012_12-05 (2)]

 

Testbrand i pallar som släcks utan tillsatsmedel. Just water mist:

 

 
Testbrand i pallar som släcks med tillsats av 1% X-Fog. Increased 1% of X-Fog.
http://youtu.be/TCCECicLgM

Väl ventilerad lägenhetsbrand 14 sekunder släcktid med 1 % av X-Fog. Well ventilated apartment fire with increased 1% of X-Fog.
http://youtu.be/dGrhvD11D6U

 

Träimpregnering

 

Det finns ett stort intresse i Sverige gällande brandimpregnering av trä. Nedan har vi samlat några länkar om vår impregneringsvätska och brandtester.

Brandtest på oimpregnerad lastpall. Normally pallets
http://youtu.be/Zv53Ejl9d2Y

Brandtest på impregnerad (X-Wood) lastpall. Impregnated with X-Wood klass BS1 Do
http://youtu.be/6VqN4Si97MU