1 dagars kurser

 

Alternativa/effektivare släckmetoder:

 

Här finns utbildningar för exempelvis företag, Räddningstjänsten och alla som kan komma först till en brandplats i sitt yrke t.ex. Vaktbolag, vaktmästare, hemtjänst, mm. i ett koncept med att påverka branden i tidigt skede med alternativa metoder, typ Fire Pro släckgranater, X-Fog mm.

Denna kurs är utvecklad ihop med räddningstjänster och har som mål att göra en Tidig, Effektiv och Säker insats mot bränder.

Här tar vi upp också upp flera vinster (tid och ekonomi) med att arbeta på detta sätt.

 

Arbets/Miljöutbildningar:

 

Här får kursdeltagaren miljö utbildning från grunden till att få en förståelse på hur hanterar vi skum och släckvatten för framtiden. Kursen har senaste kunskaper om miljö och dess forskningar.

Erfarenhetskopplingar från brandövningsplatser som använt skum.

Arbetsmiljökurs, där deltagarna får en förståelse för hur viktigt det är med att förstå hur farlig brandröken och hantering utav kontaminerad utrustning och dess restprodukter är.

1-3 dagars kurser

 

IR-Kamera/ Scanning:

 

Kunskapen om hur IR-tekniken fungerar.
Hur tyder man IR-kameran, vid scanning.
IR teknikens användningsområden med praktiska övningar.
Erfarenhetskopplingar

 

Övertrycksventilering:

 

Visa effekten av övertrycksventilering, ett steg i arbetet med Säkrare arbete för brandmän.

Här ser brandmännen en otrolig skillnad på att använda fläkt eller inte.

 

Övriga skräddarsydda kurser:

 

Efter kundens specifika önskemål.

 

Plats:

 

Guttasjön i Borås eller överenskommen plats.