X-Fog

 

X-fog är ett släcktillsatsmedel speciellt framtaget för högtrycksbrandsläckning. Det fungerar som en brandimpregnering som tillsätts i släckvatten. På så sätt höjer man släckeffektiviteten vid fibrösa bränder. X-fog har en mycket hög släckeffektivitet, vilket innebär att brandförloppet snabbt bryts och bränslehärden kyls effektivt.  Med denna släckvätska får man även ett förbättrat återantändningsskydd i och med den impregneringseffekt som ämnet har. Det är dessutom bättre för miljön, eftersom X-fog inte innehåller några flourtensider. Tester visar även att du kan minska vattenvolymen med 700 liter, men ändå behålla samma släckeffekt och förbättra återantändningsskyddet.

 

X-Fog är en miljöanpassad vätska som har en mycket bra släckeffekt samt ett fantastiskt återantändningsskydd. X-Fog används idag av flera räddningstjänster i Sverige bl.a. SÄRF, Räddningstjänsten Väst, Halmstad, Lidköping, Västerås m.fl.

X-Fog används med fördel till att:

  • Kyla brandgaser
  • Släcka brand
  • Ytkylning
  • Hindra återantändning
  • Impregnera vid sektoravskiljning (rädda närliggande byggnader)
 Se mer information om X-Fog här