Hur används FirePro?

När det brinner i ett rum så kastas/rullas släckgranaten in och inom någon minut släcks elden. Eftersläckning görs beroende på hur omfattande branden är. Idag finns det flera insatsrapporter där Fire Pro Släckgranat anses ha betydande roll för räddningsarbetet. Därför är det viktigt att man i ett så tidigt stadie som möjligt använder släckgranaten, för minska behovet av eftersläckning och köpa tid tills att insatsstyrkan kommit fram.

 

Hur fungerar FirePro?

På några millesekunder går aerosolen från fast form till gasform. De fria radikalerna i hydroxiden i branden stabiliseras, vilket gör att brandutvecklingen avstannar vid molekylnivå. Värme från branden absorberas så att temperaturen sjunker med 100 grader var 30e sekund. FirePros produkter fungerar allra bäst i slutna utrymmen. Då kan den dämpa och kyla brandhärden. FirePro finns som släckbomb för fasta installationer och som släckgranat för bekämpning av pågående brand.

 

MSBs rapport

MSB skrev en rapport om kostnadsbesparingarna som görs genom att man tidigt påbörjar släckinsatsen. FirePros produkter är en viktig del för att kunna uppfylla dessa besparingar. Om man ser till den totala samhällskostnaden, rehablitering, restvärden, sanering, återubbyggnad och möjlighet att rädda liv, så är FirePro en billig insats.

 
Läs mer om FirePro produktsortiment här

 

 

Certifikat:

 

Aerosol FirePro K2147712

BV Certificate Type Approval

CE Conformity Declaration 2013 MED BSI

FirePro Green label 2012

UL listing Certificate 2013

 

Säkerhetsdatablad:

 

Säkerhetsdatablad FirePro 2011

 

 

Generalagent i Sverige och Norge:

 

SKMBT C45213092306210